Töltés
Bejelentkezés
Hírlevél jelentkezés
Beruházások, pályázatok

 

 

Szolgálati lakás felújítása Borsfán 

Kedvezményezett neve: Borsfa Község Önkormányzata

 

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Szolgálati lakás (MFP-SZL/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás felújítása Borsfán (3031934753)

Szerződött támogatás összege: 19.259.228 Ft.

Támogatás mértéke: 100%

 

A szolgálati lakásnak az elmúlt években több funkciója is volt: könyvtár, majd

Gondozási Központ és gyermekjóléti szolgálat működött benne.

 

A felújítás keretében nyílászáró csere valósul meg, a külső falak 10 cm, a födém 20cm-es szigeteléssel lesznek ellátva. Megvalósul az utólagos vízszigetelés a falak alatt.

A villamoshálózat teljes cseréje, valamint a központi fűtés teljes kiépítését tervezzük gázkazáncserével. Burkolatjavítás, vakolatjavítás és festési munkák elvégzése zárja a

felújítást.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Borsfa Község Polgármestere értesíti a lakosságot, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján módosításra került Borsfa község településszerkezeti terve és a helyi építési szabályzat. Az elkészült tervek megtekinthetők a hivatalban és 2019. március 21.-ig véleményezhetők.

 

Jetzin István polgármester

 

 

Közkincs2006. év
Ravatalozó2008. év
Falumegújítás2009. év
Belterületi vízrendezés 
Renault Trafic Pack Comfort gépjármű beszerzése2015. év


Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból nyújtandó " A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztése c." pályázati kiírásra Borsfa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be.

A pályázat sikeres volt, egy Renault Trafic Pack Comfort gépjármű beszerzésére került sor.

 

Községi Sportegyesület Borsfa Pályázata