2022. május 28-án (szombaton) délelőtt 8-12 óra között a lakosok az alábbi gyűjtőpontokon (telephelyeinken) díjmentesen adhatják át háztartási 1omhulladékukat maximum 3 m3 mennyiségben:
• Nagykanizsa, Tripammer u. 1. (temető mellett),
• Letenye, Csányi utca 0106/1. hrsz.

Kérjük, hogy a kisebb méretű lomhulladékot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek a lakosok be­ szállítani, a szétszóródás megelőzése érdekében!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy kizárólag nagydarabos, azaz a közszolgáltatás keretében rend­ szeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladékok kerülhetnek leadásra, tehát a lom
to­vábbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, szelektív hulladékot (papír, műanyag, üveg és fém csomagolási hulladékot}, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai
hul­ladékot, illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, ólomakkumulátor, vegyszer)!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy lomhulladékot kizárólag attól az ingatlantól áll módunkban átvenni, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti, illetve a 2022. március 31- ig elvégzett szolgáltatások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjáról kiállított számlákat ki­ egyenlítette. A lomhulladék leadásához lakcímkártya felmutatása szükséges.