Kedvezményezett neve: Borsfa Község Önkormányzata

Támogatás összege: 32.593. 969 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A borsfai Kisvuk óvoda felújítása a
Magyar Falu Program keretében az „Óvodaépület felújítása” című alprogram, MFP-OEF/2020 kódszámú pályázat támogatásával zajlik.

Az épület karbantartása folyamatos volt, az óvodába az önkormányzat saját forrásból új nyílászárókat épített be, megújította a fűtési rendszert az elmúlt években.
A teljeskörű felújításhoz szükségesek a projekt keretében elvégzendő munkák: az épület külső hőszigetelése, 10 cm vtg Nikecell hőszigeteléssel, valamint a lábazati szigetelés is 7 cm vtg szigetelő anyaggal. A külső rész új homlokzati és lábazati színezést kap. A csoportszobákban a teljes padozat felszedése után burkolat kerül. A födémre is 20 cm vtg kőzetgyapot kerül, ezzel megvalósul a teljes körű hőszigetelés. Az épületben megújul a villamoshálózat, alapcsövezést, vezetékelést és szerelvényezést végzünk.

Az eszközbeszerzés a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben előírt berendezési tárgyak és eszközök, ezzel segíti a  rendelet követelményeinek való megfelelést. A projekt megteremti az

intézmény szakmai színvonalához méltó környezetet, segíti a jövő generációjának egészséges testi és lelki fejlődését.

Projektünk hozzájárul a vidéki térségben élő gyermekek hátrányának leküzdéséhez, a település népességmegtartó és népesség növelő erejének fokozásához.

 

 


Szolgálati lakás felújítása Borsfán

Kedvezményezett neve: Borsfa Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Szolgálati lakás (MFP-SZL/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás felújítása Borsfán (3031934753)

Szerződött támogatás összege: 19.259.228 Ft.

Támogatás mértéke: 100%

A szolgálati lakásnak az elmúlt években több funkciója is volt: könyvtár, majd Gondozási Központ és gyermekjóléti szolgálat működött benne.

A felújítás keretében nyílászáró csere valósul meg, a külső falak 10 cm, a födém 20cm-es szigeteléssel lesznek ellátva. Megvalósul az utólagos vízszigetelés a falak alatt.

A villamoshálózat teljes cseréje, valamint a központi fűtés teljes kiépítését tervezzük gázkazáncserével. Burkolatjavítás, vakolatjavítás és festési munkák elvégzése zárja a felújítást.