Kedvezményezett neve: Borsfa Község Önkormányzata
Támogatás összege: 12 411 458 Ft.
Támogatás mértéke: 100 % 

A Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal Borsfai Kirendeltség energetikai fejlesztése

 

Borsfa Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése című alprogramhoz az MFP-ÖTIK/2022/1.  Faluházak fejlesztése című pályázati kategóriára pályázatot nyújtott be.

A kiírás célja a települések számára igényes környezet megteremtése a közügyek intézésére, továbbá azon többcélú intézmények megújítása, ahol polgármesteri hivatal is működik.

 

Borsfa Község Önkormányzata a Borsfa, Zrínyi M. út 7. szám alatt található többcélú épület energetikai korszerűsítésére nyújtott be pályázatot.

Az épület villamosenergia-felhasználásának csökkentésére 15 kW-os háztartási kiserőmű létesítését tervezzük a projektből.

A 44 db napelemből termelt villamos energiát 1 db inverter alakítja át, táplálja vissza a hálózatba.

Magyarországon 2016 közepétől már csak kondenzációs kazánt lehet beszereltetni. A

felső-és alsó szint gázkazánjai típusavultak, turbós falikazánok.

Fűtéskorszerűsítés keretében a jelenlegi, turbós gázkazánok helyére új, modern, kondenzációs kazánok kerülnek a földszinten és az emeleten is.

 

A tervezett projekt során megvalósul Borsfa községben a többcélú épület energetikai korszerűsítése, mely hozzájárul az épület gazdaságos üzemeltethetőségéhez, fenntarthatósághoz.

 


Kedvezményezett neve: Borsfa Község Önkormányzata
Támogatás összege: 4 809 490 Ft.
Támogatás mértéke: 100 %

 

Borsfai játszótér felújítása

 

Borsfa Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” című alprogramhoz az MFP-OJKJF/2022. kódszámú kiírásra pályázatot nyújtott be.

A kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az önkormányzati tulajdonban lévő közterületi játszóterek építése, kialakítása, felújítása, eszközök és felszerelések fejlesztése, beszerzése.

Borsfa Község Önkormányzata a közterületi játszótér felújítására nyújtott be pályázatot.

A játszótér felújításával, korszerűsítésével fából készült játékokkal, esztétikus, környezetbarát

játszóteret tervezünk kialakítani.

A tervezett játszótéri eszközök megfelelnek az MSZ EN 1176-os és az MSZ EN 1177-es szabványok biztonságtechnikai előírásainak és a GKM által kijelölt ellenőrző és tanúsító szervezetek által tanúsítottak. Telepítésre kerül 8 db eszköz, lehetőséget kínálva ezzel a gyermekek számára a szabadidő közös eltöltésére.

A játszótér felújítása során az ütéscsillapítást az önkormányzat saját bevételei terhére valósítja meg.

A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a kisgyermekes családoknak szép és balesetmentes környezet álljon a rendelkezésére a szabadidő eltöltésére és a használatba vett eszközök szintén a 21. század követelményeinek megfeleljenek.


Kedvezményezett neve: Borsfa Község Önkormányzata
Támogatás összege: 5 976 153 Ft.
Támogatás mértéke: 100 %

Temetőfelújítás Borsfán

 

Borsfa Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című alprogramhoz az MFP-ÖTIF/2022. kódszámú kiírásra pályázatot nyújtott be.

A pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának javítására, felújításukra irányuló támogatása nyújtása.

Borsfa Község Önkormányzata a projekt keretében temető alsó bejáratától induló gyalogút helyreállítását készítteti el. A járda mellé kétoldalt kerti szegély kerül, szintén betonból.

Az önkormányzat új, 24 férőhelyes urnafalat emeltet. Az új urnafal a meglévő mellé kerül, így esztétikus, egységes egészet alkotnak.

A temető kerítése nem egységes, van drótfonatú és fa kerítéselem. A fából készült elemek folyamatos felületkezelést igényelnek, cserélni kell őket. A temetőt újra körbekerítjük, ehhez 29 kerítés mező szükséges. A keretbe hullámrács kerül és középen kereszt motívum díszíti.


Kedvezményezett neve: Borsfa Község Önkormányzata

Támogatás összege: 32.593. 969 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A borsfai Kisvuk óvoda felújítása a
Magyar Falu Program keretében az „Óvodaépület felújítása” című alprogram, MFP-OEF/2020 kódszámú pályázat támogatásával zajlik.

Az épület karbantartása folyamatos volt, az óvodába az önkormányzat saját forrásból új nyílászárókat épített be, megújította a fűtési rendszert az elmúlt években.
A teljeskörű felújításhoz szükségesek a projekt keretében elvégzendő munkák: az épület külső hőszigetelése, 10 cm vtg Nikecell hőszigeteléssel, valamint a lábazati szigetelés is 7 cm vtg szigetelő anyaggal. A külső rész új homlokzati és lábazati színezést kap. A csoportszobákban a teljes padozat felszedése után burkolat kerül. A födémre is 20 cm vtg kőzetgyapot kerül, ezzel megvalósul a teljes körű hőszigetelés. Az épületben megújul a villamoshálózat, alapcsövezést, vezetékelést és szerelvényezést végzünk.

Az eszközbeszerzés a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben előírt berendezési tárgyak és eszközök, ezzel segíti a  rendelet követelményeinek való megfelelést. A projekt megteremti az

intézmény szakmai színvonalához méltó környezetet, segíti a jövő generációjának egészséges testi és lelki fejlődését.

Projektünk hozzájárul a vidéki térségben élő gyermekek hátrányának leküzdéséhez, a település népességmegtartó és népesség növelő erejének fokozásához.

 


Szolgálati lakás felújítása Borsfán

Kedvezményezett neve: Borsfa Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Szolgálati lakás (MFP-SZL/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás felújítása Borsfán (3031934753)

Szerződött támogatás összege: 19.259.228 Ft.

Támogatás mértéke: 100%

A szolgálati lakásnak az elmúlt években több funkciója is volt: könyvtár, majd Gondozási Központ és gyermekjóléti szolgálat működött benne.

A felújítás keretében nyílászáró csere valósul meg, a külső falak 10 cm, a födém 20cm-es szigeteléssel lesznek ellátva. Megvalósul az utólagos vízszigetelés a falak alatt.

A villamoshálózat teljes cseréje, valamint a központi fűtés teljes kiépítését tervezzük gázkazáncserével. Burkolatjavítás, vakolatjavítás és festési munkák elvégzése zárja a felújítást.