1/2020.(III.17) Polgármesteri Határozat

Magyarország Kormánya a 40/2020.(III.11) Kormányrendeletével 2020.március 11.napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet 2.§-ban foglalt felhatalmazás alapján, polgármesteri hatáskörben

a Borsfai Kisvuk Óvodában
2020. március 18. napjától visszavonásig rendkívüli szünetet rendelek el.

Amennyiben egyes esetekben a gyermekek otthoni felügyelete nem megoldható, – szülői igény alapján, indokolt esetben – az intézmény a gyermekfelügyeletet kis csoportokban (max.5 fő) megszervezi. A kiscsoportos gyermekfelügyeletet az intézmény az erre vonatkozó további intézkedésig biztosítja.

Indokolás
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere – a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester – (a továbbiakban együtt: polgármester) a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el.

A döntés határozatlan ideig, visszavonásig érvényes.

A polgármester a szünet elrendeléséről soron kívül tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Határozatom a fent hivatkozott jogszabályokon alapul.

Becsehely, 2020. március 17.