Borsfa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.3.,3.4,3.5 szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A pályázat a 8885 Borsfa, Zrínyi M. út 7., 91.hrsz. alatt lévő sportlétesítmény (sportöltöző) felújítását célozta.

A projekt munkálatainak egy részét a lapos tető szigetelése jelenti 90 m2-en, az ehhez kapcsolódó bádogozási munkákkal: a meglévő bádogos szerkezetek elbontásra kerülnek, helyettük új eresz-, és lefolyócsatornák lesznek, valamint új ereszszegély lemezek készülnek.

Az épület nyílászáróinak cseréje megvalósul, az épületen 14 db külső fa nyílászárót cserélünk műanyagra.

A vizesblokk teljes felújításra kerül: új kavicságyazat, betonaljzat vashálóval, vízszigetelés, Nikecell, fóliaterítés, aljzatbeton készül, új szaniter berendezések lesznek, zuhanyoknál kenhető vízszigetelés készül, új csempe és lapburkolat készül.

A villamos hálózatot  újraszereljük, új szerelvényekkel. Az öltözőben a meglévő

gépészeti szerelvények (zuhanyzók, wc-k), elbontásra kerülnek, új víz-, szennyvíz

alapcsövezés készül, új szaniterekkel, szerelvényekkel elektromos szerelés és festés, mázolási munkák valósulnak meg.

A sérült vakolat külső-, belső oldalon leverésre kerül, az épület külső oldalról új átglettelés után vékony vakolattal lesz színezve.

A beruházás összköltsége 19 939 000 Ft, amelyhez 16 948 150 Ft. támogatást kaptunk, amelyhez az önkormányzat 2 990 850 Ft. összegű saját forrást biztosít.